Đồ cổ - Antiques

Những viên đá đều có từ trường nhất định, đặc biệt là những loại đá quý đá phong thủy theo mạng và bán quý. Thạch anh chính là một trong những loại đá được sử dựng nhiều
đồng hồ chạy cơ để bàn cổ điển chạy bằng dây cót