KHÓA HỌC "GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP" | Đăng Tin, Rao Vặt


KHÓA HỌC "GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP"

KHÓA HỌC

Thông tin người đăng tin:

 • Khu vực đăng tin: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Danh mục đăng tin: Dịch vụ kế toán
 • Thành viên: phiyen_eda
 • Lượt xem: 35
 • Ngày đăng: 09-04-2019
 • Mã tin: 216463
 • Giá bán: 16000 VNĐ
 • Trạng thái: Khai giảng thường xuyên
 • Xuất xứ: Trường Doanh Nhân Á Châu
 • Khuyến mãi: Giảm 5% cho nhóm học viên đăng kí từ 3 người trở lên

Đặc điểm chi tiết

Phần 1. Chân dung Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
• Nghề Giám đốc đương đại, khó khăn và thách thức
• Hiểu đúng về Doanh nhân.
• Tư duy chiến lược của CEO
• Tầm nhìn CEO
• Văn hóa Doanh nhân: Tâm – Tài – Trí – Tuệ - Tính
• Văn hóa Kinh doanh và Đạo đức Kinh doanh
• Những bài học về CEO trong và ngoài nước

Phần 2. Hoạch định Chiến lược
• Hoạch định chiến lược là gì?
• Phương pháp Hoạch định Chiến lược
• Phân tích SWOT/PEST và Thị trường
• Quy trình Hoạch định chiến lược
• Quản trị và điều chỉnh chiến lược

Phần 3. Xây dựng Hệ thống Quản lý công ty
• Xây dựng Bộ máy Tổ chức
• Các mô hình Quản lý đương đại
• Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong bộ máy
• Cơ chế điều hành Bộ máy
• Quản lý Bộ máy Tổ chức

Phần 4. Văn hóa Doanh nghiệp
• Văn hóa Doanh nghiệp là gì?
• Các yếu tố tác động đến VHDN
• Phân tích Mô hình VHDN đương đại
• Xây dựng, triển khai & Phát triển VHDN
• Sự ảnh hưởng và kế thừa của VHDN trong phát triển bền vững
• Làm thế nào thay đổi VHDN
• Quản trị Hành vi tổ chức và Văn hóa Doanh nghiệp

Phần 5. Quản trị và Phát triển Nguồn Nhân lực
• Tổng quan về Quản trị và Quản trị Nguồn nhân lực
• Giới thiệu vai trò và lợi ích của Quản trị Nguồn Nhân lực đối với CEO thời hiện đại.
• Các mô hình xây dựng hệ thống phát triển nguồn Nhân lực đương đại tại Việt Nam.
• Các Phương pháp Xây dựng & Quản trị Nguồn Nhân lực
• Kế hoạch và ngân sách trong QTNNL
• Chiến lược trong QTNNL

Phần 6. Quản trị Marketing
• Tổng quan về Quản trị Marketing
• Các triết lý Marketing hiện đại trên thế giới
• Giới thiệu Mô hình Quản lý Marketing hiện đại
• Nguyên tắc Quản trị Marketing thành công.
• Những bài học về Quản trị Marketing trong và ngoài nước.

Phần 7. Quản trị Tài chính và Đầu tư cho CEO
• Tổng quan về Tài chính và Đầu tư
• Quản trị tài chính Doanh nghiệp
• Huy động vốn, ưu điểm và nhược điểm từng kênh
• Thẩm định Dự án đầu tư và Quản trị rủi ro
• Phân tích tài chính

Phần 8. Xây dựng thương hiệu
• Thương hiệu là gì?
• Định vị Thương hiệu & sự thật ngầm hiểu
• Sở hữu công nghiệp và bảo hộ thương hiệu
• Hệ thống Nhận diện thương hiệu
• Các chiến lược và Phương pháp Xây dựng thương hiệu
• Thương hiệu cá nhân và Tổ chức

Phần 9. Chiến lược Cạnh tranh
• Tổng quan mô hình chiến lược cạnh tranh hiện đại
• Mô hình 5 áp lực: đối thủ tiềm ẩn, khách hàng, Nhà cung cấp, sản phẩm thay thế, doanh nghiệp đang có trong ngành.
• Quản trị chiến lược hiện đại
• Xây dựng chiến lược cạnh tranh chuỗi giá trị
• Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp cạnh tranh

Phần 10. Nghệ thuật Lãnh đạo
• Giới thiệu vai trò Lãnh đạo và Quản lý
• Các phương pháp Xây dựng và sử dụng quyền lực.
• Các nhân tố đem lại sự thành công cho lãnh đạo.
• Ứng dụng các phong cách Quản lý và Lãnh đạo
• Đổi mới tư duy và các vấn đề về Quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp.
Phần 11. Thực tập tốt nghiệp
• Tham quan Kiến tập tại Doanh nghiệp
• Hội thảo Kinh doanh

Thông tin liên hệ

 • Người liên hệ: Phạm Thị Phi Yến
 • Email: [email protected]
 • Số điện thoại: 0898759263
 • Ngày sinh: 26-03-1996
 • Giới tính : Nữ

Tin khác cùng thành viên

Tin mới nhất