Thu Thập - Nhập Liệu - Xử Lý - Phân Tích số liệu bằng SPSS | Đăng Tin, Rao Vặt


Thu Thập - Nhập Liệu - Xử Lý - Phân Tích số liệu bằng SPSS

Thu Thập - Nhập Liệu - Xử Lý - Phân Tích số liệu bằng SPSS

Thông tin người đăng tin:

 • Khu vực đăng tin: Toàn Quốc
 • Danh mục đăng tin: In ấn
 • Thành viên: Khánh Gmeo
 • Lượt xem: 725
 • Ngày đăng: 28-11-2020
 • Mã tin: 38629
 • Giá bán: 100000 VNĐ
 • Trạng thái: Mới
 • Xuất xứ: Vietnam
 • Khuyến mãi: 0%

Đặc điểm chi tiết

Bạn đang thực hiện đề tài nghiên cứu (luận văn, luận án, tiểu luận, …) về giáo dục, kinh tế, xã hội, tài chính, thống kê, hành vi, các loại điều tra nghiên cứu khác nhưng bạn không có thời gian tham gia các khóa học phân tích dữ liệu phục vụ cho đề tài của mình. Hãy an tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:

1. Điều tra, thu thập số liệu (lấy mẫu)
2. Nhập số liệu (EXCEL, SPSS, EVIEWS, STATA)
3. Xử lý các loại số liệu bằng phần mềm SPSS, EVIEWS, STATA

1. Thực hiện thống kê mô tả
2. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng hệ số tin cậy CronbachAlpha.
3. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố khám phá EFA.
4. Kiểm định sự tương quan giữa các nhân tố
5. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng Hồi quy tuyến tính.
6. Kiểm định trung bình tổng thể (T-Test).
7. Phân tích phương sai (Anova).
8. Kiểm định Chi Square
9. Kiểm định phi tham số (Sign Test; Wilcoxon Signed-Rank Test;Kruskal-Wallis; Chi bình phương; Kolmogorov-Smirnov)
10. Các xử lý khác

4. Phân tích: chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích các kết quả được Xử lý từ các phần mềm SPSS, EVIEWS, STATA.

* Nhận Điều tra, thu thập số liệu; Nhập số liệu; Xử lý số liệu; Phân tích kết quả trọn gói hay từng gói tùy theo yêu cầu của bạn.
* Bảng giá
1. Điều tra, thu thập số liệu: (chỉ nhận cho cỡ mẫu tối thiểu 100)
Dưới 10 câu hỏi điều tra: 3000/mẫu. Cứ thêm 10 câu hỏi điều tra cộng thêm 1000/mẫu
2. Nhập số liệu
Dưới 10 biến: 1000/mẫu. Cứ thêm 10 biến cộng thêm 1000/mẫu
3. Xử lý các loại số liệu bằng phần mềm SPSS, EVIEWS, STATA: 200K/bảng kết quả (điều chỉnh, cập nhật tối đa 3 lần/bảng)
4. Phân tích: tùy loại kết quả

Liên hệ 0989 990 280 (Khánh) - Facebook: Khánh Gmeo

Thông tin liên hệ

 • Người liên hệ: Khánh Gmeo
 • Email: [email protected]
 • Số điện thoại:
 • Ngày sinh: 07-02-1985
 • Giới tính : Nữ

Tin khác cùng thành viên

Tin mới nhất