Máy hút bụi | Đăng Tin, Rao Vặt

Máy hút bụi

http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-cong-nghiep-supper-clean-cb60-2q/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-cong-nghiep-hiclean-hc-902/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-cong-nghiep-hiclean-hc-80a/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-cong-nghiep-hiclean-hc-802/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-cham-cong-ronald-jack-2500-pin-luu-dien/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-cham-cong-ronald-jack-2000/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-cham-cong-ronald-jack-1000pro/
http://ibc.com.vn/san-pham/kobio-x990-thiet-bi-cham-cong-van-tay-va-the-tu/
http://ibc.com.vn/san-pham/kobio-ua400-may-cham-cong-van-tay-va-the-tu/
http://ibc.com.vn/san-pham/kobio-ua300-thiet-bi-cham-cong-van-tay-va-the-cam-ung/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-cong-nghiep-hiclean-hc-20-us/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-nuoc-hiclean-hc-30t/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-nuoc-clepro-s3-803-motor/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-nuoc-clepro-s1-30/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-topclean-tc-60/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-topclean-tc-30s/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-nuoc-cong-nghiep-supper-clean-as-80/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-nha-xuong-topclean-tc80s/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-hiclean-hc70a/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-hiclean-hc-90/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-hiclean-hc-70w/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-hiclean-hc-70/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-nuoc-clepro-s1-30/
http://ibc.com.vn/san-pham/may-hut-bui-nuoc-clepro-s1-15/
- Dung tích bình chứa: 3L - Công suất: 1800W - Kích thước: 385x282x226 mm - Trọng lượng: 4.3/6.8 Kg