Xuất khẩu lao động | Đăng Tin, Rao Vặt

Xuất khẩu lao động

- Tháp chưng cất có dung tích phù hợp với nhu cầu nấu rượu của các cơ sở sản xuất, kích thước nhỏ gọn không tốn diện tích.
– Job board: bảng công việc – Trade publication: ấn phẩm thương mại – Letter of speculation = cover letter: đơn xin việc – To be shortlisted: được chọn (tức là sau đó
1. 例行磋商Lì xíng cuōshāng: bàn bạc theo lệ 2. 正本Zhèngběn: bản chính 3. 影印件Yǐngyìn jiàn: bản photo 4. 副本Fùběn: bản sao 5. 草稿Cǎogǎo: bản thảo
xưởng làm huy hiệu đại biểu, sản xuất huy hiệu đại biểu hội đồng nhân dân. cung cấp huy hiệu đại hội đồng ăn mòn mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ.cơ sở bán huy hiệu đồng đúc.