Hướng dẫn đăng tin | Đăng Tin, Rao Vặt

Hướng dẫn đăng tin

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG TIN LÊN WEBSITE
Bước 1:  Đăng ký thành viên nếu bạn đã đăng ký thành viên chỉ cần đăng nhập
Bước 2: Đăng nhập
Bước 3: Đăng nhập thành công bạn website sẽ tự động chuyển về trang thành viên từ đó bạn thực hiện các bước để đăng tin.

Video hướng dẫn đăng tin